Strona Niedzielska.pl korzysta z plików cookies, żeby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze używanie strony oznacza ,że zgadzasz się na ich użycie polityka prywatności

Cennik Centrum Implantologii i Medycyny Estetycznej Cime

| Cennik gabinetu Cime

KONSULTACJE

Pełna z analizą dokumetacji i dostępnej diagnostyki

Nazwa usługi Cena
Konsultacja specjalistyczna 200 - 300 zł
Konsultacja profesorska Od 700 zł
Konsultacja profesorska w trybie pilnym (bez zdjęcia CBCT) 3000 zł
Zabieg ortognatyczny - nowa technologia z wykorzystaniem druku i projektowania 3D
Nazwa usługi Cena
Konsultacja i kwalifikacja do zabiegu ortognatycznego z prof. Iwona Niedzielska (Tomografia 3D CBCT oraz skan wewnątrzustny w cenie konsultacji) 4500 zł
Stworzenie modeli 3D i wydruk modeli 3D 5000 zł
Projektowanie zabiegu wraz z inżynierią biomedyczną 3000 zł
Przygotowanie ortodontyczne do zabiegu 2000 zł
Konsultacja psychologiczna 300 zł
Fizjoterapia 300 zł
Higienizacja z fluoryzacją 700 zł
Wykonanie nakładek retencyjnych przezroczystych po zdjęciu aparatu stałego (góra i dół) 1000 zł
INNE USŁUGI
Nazwa usługi Cena
Ocena warunków zgryzowych metodą Koisa przed planowanym leczeniem protetycznym / deprogramacja 1000 zł
Usunięcie szwów 50 zł
Przygotowanie pacjenta do zabiegu ortognatycznego z pełną analizą badań dodatkowych 1000 zł
Wideorejestracja zabiegu na nośniku +50 zł
Wizyta w trakcie leczenia szyną nagryzową 200 zł
Wizyta kontrolna pacjenta implantologicznego 300 zł
DIAGNOSTYKA

Wszystkich patologii w zakresie twarzy i szyi.

Nazwa usługi Cena
USG twarzy i szyi 280 zł
Elektromiografia mięśni twarzy / żwaczy 450 zł
Badanie patomorfologiczne bioptatu z tkanek miękkich 150 zł
Badanie patomorfologiczne bioptatu z kości 300 zł
Badanie immunohistochemiczne Indywidualna ocena przez patomorfologa
PROFILAKTYKA

Lepiej zapobiegać niż leczyć. Jak zapobiegać to trzeba sobie zdawać sprawę, że wszystko zależy od zdrowego stylu życia, w tym higieny. Asystentka stomatologiczna posiada umiejętności higienizacji wyjątkowo trudnych pacjentów.

Nazwa usługi Cena
Pełna higienizacja przedzabiegowa urządzeniem EMS 500 zł
Pełna higienizacja pacjentów urazowych onkologicznych i implantologicznych urządzeniem EMS 600 zł
Fluoryzacja (łuk zębowy) 200 zł
Wybielanie gabinetowe (Youtel) 1500 zł
System nakładek do wybielania zębów (komplet górny i dolny łuk): 1000 zł brutto
Wybielanie skojarzone (Youtel) 1800 zł
Wybielanie uzupełniające 1 łuk (Youtel) 150 zł
FIZYKOTERAPIA

Wspomaganie gojenia ran to podstawa. Nasz cel to pacjent bez bólu, obrzęku i lęku.

Nazwa usługi Cena
Laser biostymulacyjny diodowy 150 zł
Bioptron 50 zł
RADIOLOGIA

Może badanie nie jest najtańsze ale: Szerokie pole obrazowania i liczne programy, które pozwalają postawić trafną diagnozę i zaplanować zabieg, wpływają na cenę. Planujemy idealne ustawienie implantów - a wręcz przygotowujemy szablony.

Nazwa usługi Cena
Zdjęcie przylegające 50 zł
CBCT (tomografia wolumetryczna) HD + szerokie pole obrazowania 500 zł
CBCT + program SICAT AIR (ocena objętości dróg oddechowych) +200 zł
CBCT + program SICAT FUNCTION (idealne ustawianie głów w SSŻ w trakcie wykonywania prac protetycznych) +200 zł
CBCT + FACE SCAN +200 zł
CBCT + Implantology – symulacja zabiegu +600 zł
Skan 3D wewnątrzustny urządzeniem medit i700 350 zł
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Niby normalne leczenie zębów ale robimy wszystko, żeby było najlepsze z możliwych: muzykoterapia, opracowywanie ubytków w mikroskopie, pacjent w tym uczestniczy, może dostać to na nośniku i podzielić się wrażeniami z innymi.

Nazwa usługi Cena
Wypełnienie zęba mlecznego 200 - 250 zł
Wypełnienie zęba stałego 200 zł od powierzchni
Wypełnienie z opracowaniem ubytku w mikroskopie 500 zł od powierzchni
+ dezynfekcja dna ubytku laserem diodowym +150 zł
Ćwiek okołomiazgowy +200 zł
Inlay / onlay pełnoceramiczny czyli wdyrukowane wypłenienie (najtrwalsze) od 1000 zł
LECZENIE KANAŁOWE

W mikroskopie lubimy zagłębiać się w kanały perfekcyjnie w skali makropowiększenia, w którym to procesie pacjent może uczestniczyć widząc obraz na dużym ekranie.

Nazwa usługi Cena
Kanał dowolnego zęba (bez ceny za wypełnienie) 600 zł
Ponowne leczenie kanałowe (od kanału) 800 zł
+ odkażanie kanały przy użyciu lasera diodowego +150 zł
Zaopatrzenie perforacji +500 zł
Usunięcie narzędzia z kanału +600 zł
USUNIĘCIE ZĘBA

Mając doświadczenie kliniczne oferujemy pełne bezpieczeństwo. Dzisiaj ważne jest aby pomyśleć o przyszłych problemach protetycznych. Warto wypełnić zębodół nawet osoczem PRF co spowoduje, że w przyszłości każda praca protetyczna będzie miała dobre podłoże.

Nazwa usługi Cena
Usunięcie zęba mlecznego 300 zł
Usunięcie zęba jednokorzeniowego 400 zł
Usunięcie korzenia wielokorzeniowego 500 zł
Usunięcie zęba częściowo zatrzymanego 500 - 800 zł
Usunięcie zęba całkowicie zatrzymanego 800 - 1500 zł
Usunięcie zęba zatrzymanego w mikroskopie przy użyciu piezzosurgery 2000 zł
+ wypełnienie ubytku osoczem bogatopłytkowym (PRF) +500 zł
RESEKCJE

Odcięcie delty korzeniowej. Zabieg najczęściej wymaga również wyskrobania zmian kostnych, wstecznego wypełnienia kanału i wprowadzenia do ubytku materiału kościozastępczego. To wszystko dla zdrowia.

Nazwa usługi Cena
Resekcja zęba jednokorzeniowego 800 zł
Resekcja przedtrzonowca 1000 zł
Resekcja trzonowca 1200 zł
Wypełnienie wsteczne kanału +150 zł od kanału
Resekcja w mikroskopie +1000 zł
Wprowadzenie do ubytku (do 2cm) kości z banku tkanek +500 zł (kość z banku tkanek) + 2000 zł (kość liofilizowana) + 1000 (własna) + PRF 800 zł
ENDODONCJA

Leczenie endodontyczne.

Nazwa usługi Cena
Ząb jednokanałowy 800 zł
Ząb dwukanałowy 1400 zł
Ząb trzykanałowy 2000 zł
Dodatkowy kanał +600 zł
Reendo jednokanałowy 1200 zł
Reendo dwukanałowy 2100 zł
Reendo trzykanałowy 3000 zł
Reendo dodatkowy kanał +900 zł
Wyjęcie wkładu od 400 zł do 800 zł
Opatrunek 200 zł
Wypełnienie tymczasowe 150 zł
RTG punktowe 50 zł
Odbudowa zęba 600 zł
Odbudowa na włóknie szklanym 800 zł
WYPEŁNIENIE UBYTKÓW KOSTNYCH (SRT) - DEFICYT KOŚCI

Dzisiaj wiemy, że każdy ubytek kostny powinien być czymś wypełniony, nawet po ekstrakcji zęba.

Nazwa usługi Cena
Osocze bogatopłykowe (PRF) +800 zł za probówkę
Kość z banku tkanek 800 zł / 2cm
Kość BioOSS 2000 zł / 2cm
Kość autogenna 2500 zł
Regeneracja zębodołu 2500 zł
Regeneracja kości z użyciem komórek macierzystych 12000 zł
Rekonstrukcja korony zęba 1200 zł
RESEKCJE DZIĄSEŁ / DEFICYT TKANEK MIĘKKICH

Dzisiaj recesje dziąseł nie stanowią problemu. Przeszczepy z podniebienia są najlepszym rozwiązaniem.

Nazwa usługi Cena
Pokrycie recesji przeszczepem z podniebienia 2200 zł / ząb
Pokrycie recesji płatem z sąsiedztwa 1500 zł / ząb
TKANKI MIĘKKIE

Tradycyjne wycinanie zmian w obrębie tkanek miękkich powinno być zastąpione laserowym wycięciem, które daje gwarancję asceptyki pola operacyjnego.

Nazwa usługi Cena
Wycięcie wędzidełka wargi, języka 1500 zł
Wycięcie wędzidełka / guzka za pomocą lasera diodowego 2000 zł
Wycinek z badaniem histopatologicznym 800 zł
Wycięcie przerostów błony śluzowej / dziąsła 500 - 3500 zł w zależności od zasięgu
TORBIEL / GUZ ZĘBOPOCHODNY

Istotne w torbielach jest całkowite ich wycięcie z badaniem histopatologicznym, oszczędzeniem struktur ważnych i wprowadzeniem do ubytku kości liofilizowanej lub własnej, żeby doszło do całkowitej przebudowy, a nie wznowy.

Nazwa usługi Cena
Usunięcie torbieli / guza wewnątrzkostnego z badaniem histopatologicznym do 2 cm 2200 zł + SRT
Usunięcie torbieli / guza wewnątrzkostnego z badaniem histopatologicznym 2-4 cm 4400 zł + SRT
Usunięcie torbieli / guza wewnątrzkostnego z badaniem histopatologicznym powyżej 4 cm 6000 zł + SRT
Leczenie torbieli metodą dwuetapową z wykonaniem obturatora 3400 zł
WSZCZEPY / IMPLANTY ZĘBOWE

Dzisiaj dość modna procedura jednak najbezpieczniejsza w rękach doświadczonych chirurgów. Dzisiaj mamy programy, które pozwalają perfekcyjnie zaplanować zabieg, wykonać szablony aby je idealnie wprowadzić i dobrze mieć najlepszego technika, który nie boi się wyzwań.

Nazwa usługi Cena
1 implant 3400 - 4500 zł
Implant w ramach szkoleń dla lekarzy - Mistrz / Uczeń 1500 zł
Podniesienie dna zatoki szczękowej kością autogenną w warunkach szpitalnych 7000 zł
Rozszczepienie wyrostka zębodołowego przed implantacją +1300 zł
Repozycja pęczka naczyniowo-nerwowego z kanału żuchwy przy użyciu piezzo i mikroskopu +130 zł
IMPLANTOPROTETYKA / PROTETYKA NA IMPLANTACH

Tu rola dobrej współpracy chirurg - protetyk.

Nazwa usługi Cena
I wizyta: odsłonięcie implantu + element gojący 300 zł od implantu
II wizyta: pobranie wycisków z transferami 200 zł
Założenie łączników od 500 zł za jeden
Koronka tymczasowa na implancie wykonana w gabinecie 200 zł
Koronka tymczasowa na implancie wykonana przez technika 500 zł
Koronka na metalu 3500 zł z łącznikiem
Koronka na cerkonie 4500 zł z łącznikiem cerkonowym
Proteza na belce (2 implanty) (proteza 6000 zł + 4000 zł od punktu) 24000 zł
Proteza na belce (4 implanty) (proteza 6000 zł + 4000 zł za punkt) 32000 zł
Praca przykręcana do implantów na stałe 5200 zł od implantu
Proteza na lokatorach 4000 zł + 2100 zł za lokator
PARADONTOZA / ZANIKI KOSTNE

Można sądzić choroba XXI wieku. Co ważne - zęby paradontalne najbardziej zagrażają infekcji innych narzadów, stąd ważne aby podjąć jakąkolwiek próbę ich leczenia.

Nazwa usługi Cena
Sterowana regeneracja tkanek z użyciem BioOss i błony BioGide (kwadrant łuku zębowego) 2000 zł zabieg + cena za materiał
Kiretaż otwarty z odkażaniem kieszonek przyzębnych laserem diodowym (łuk zębowy) 2000 zł
POŁĄCZENIE USTNO-ZATOKOWE SCHORZENIA ZATOK SZCZĘKOWYCH

Najczęściej zdarza się z przyczyn patologii zębowej. Ważne - żeby szybko zaopatrzeć, bo grozi operacją radykalną zainfekowanej zatoki szczękowej.

Nazwa usługi Cena
Zamknięcie płatem śluzówkowo-okostnowym 1700 zł
Wszczepienie kości z błoną + plastyka płatowa 2500 zł + koszt materiałów
Płukanie zatoki szczękowej 50 zł
Usunięcie ciała obcego z zatoki szczękowej 1400 zł
Usunięcie polipa + badanie histpat 2600 zł
NEURALGIA NERWU TRÓJDZIELNEGO

Najczęściej jest to neuralgia objawowa - trzeba dobrej diagnostyki, żeby uchronić się od niepotrzebnego zabiegu wyrwania nerwu.

Nazwa usługi Cena
Blokada przewodowa - konieczność 15 blokad 100 zł
Egzereza 1000 zł
STAW SKRONIOWO - ŻUCHWOWY

Schorzeń stawu skroniowo - żuchwowego w tym artropatii, zwyrodnień jest coraz więcej. Objawy są tak nietypowe, że pacjenci nie wiedzą gdzie szukać pomocy. Dzięki pracy ZESPOŁU TERAPEUTYCZNEGO możemy pomóc prawie każdemu, tylko trzeba na efekty trochę poczekać i nam zaufać.

Nazwa usługi Cena
Płytka relaksacyjna 1600 zł
Botoks do mięśni żwaczy 1500 zł
Elektrostymulacja mięśni żwaczy / masaż mięśni żwaczy 250 - 300 zł
Wprowadzenie do SSŻ osocza PRF lub innych leków 2100 zł co miesiąc x3
URAZ ZĘBA / WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO / CZĘŚCI TWARZOWEJ CZASZKI
Nazwa usługi Cena
Wprowadzenie i unieruchomienie zęba / zębów szyną stalową 2500 zł
Wprowadzenie i unieruchomienie zęba / zębów szyną szklaną 1200 zł
Osteosynteza złamania wyrostka zębodołowego 2500 zł + materiały
Nacięcie i drenaż ropnia 1200 zł
OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE / PRP I PRF
Nazwa usługi Cena
Iniekcja dostawowa 2100 zł
Ostrzykiwanie starych blizn i bliznowców / przyspieszanie gojenia ran 1500 zł na bliznę
Odmładzanie / antyaging 1500 zł od probówki
Do zębodołu / do wzbogacenia jakości przeszczepianej kości 800 zł
WADY ROZWOJOWE

Wady morfologiczne twarzy, to nie tylko zaburzenie estetyczne ale czynnościowe. Często zaczynają się problemy ze SSŻ. Istotna jest pełna diagnostyka, precyzyjne zaplanowanie zabiegu z wykorzystaniem symulacji i programów, modeli sterolitograficznych i dobrze wykonanego zabiegu, w trakcie którego nie tylko przesuniemy kości ale pomyślimy o poprawie wyglądu twarzy korzystając ze zdobyczy medycyny estetycznej i możliwości wykonywania druków 3D jako wypełniaczy zdeformowanych części twarzy.

Nazwa usługi Cena
Przygotowanie do zabiegu ortognatycznego / Wydrukowanie modeli stereo-litograficznych do symulacji zabiegu 3500 zł / 3000 zł
Dystraktor (łuk zębowy) 4500 zł
Genioplastyka 4500 zł + materiały
Wprowadzenie implantu indywidualnego 3D wykonanego z polietylenu w okolicę kości jarzmowych 18000 zł
Wypełniacz (usieciowany kwas hialuronowy) w okolice fałdów nosowo-wargowych lub kości jarzmowych powtarzane co rok 7000 zł obie strony
Operacja jednoszczękowa (warunki szpitalne) 12000 zł
Umocowanie płytki Bollarda 350 zł bez materiału
Nacięcie blaszki kostnej w przestrzeniach międzykorzeniowych celem przyspieszenia leczenia ortodontycznego 1900 zł
Rozszczepienie szczęki (warunki szpitalne) SARPE 7000 zł + koszty szpitalne
NOWOTWORY TWARZOCZASZKI

Nowotwory części twarzowej-czaszki nie są wyrokiem, a zabiegi rekonstrukcyjne zbliżone są do perfekcji. Przeszczepy na mikrozespoleniach naczyniowych w tym przodują. Wykonujemy zabiegi w prywatnych szpitalach.

Nazwa usługi Cena
Zabieg onkologiczny z przeszczepem na mikrozespoleniach naczyniowych Cena uzgadniana w zależności od stopnia zaawansowania i nowotworu planowanego zabiegu
Zabieg onkologiczny z użyciem uszypułowanych płatów z sąsiedztwa Cena uzgadniana w zależności od stopnia zaawansowania i nowotworu planowanego zabiegu
PROTETYKA

Możemy się pochwalić bardzo dobrą współpracą z technikiem, który jako jeden z nielicznych w Polsce podejmował się wykonania najtrudniejszych prac protetycznych u pacjentów pozbawionych szczęk i budował na tym nietypowe konstrukcje, dzięki którym osoby te żyją i cieszą się dzisiaj funkcjonowaniem w społeczeństwie (informacje medialne). Za sukcesy w implantach otrzymaliśmy nagrodę Złoty Otis i Lider Mydycyny.

Nazwa usługi Cena
Proteza akrylowa osiadająca 2200 zł
Proteza natychmiastowa / wczesna na bezzębie 3000 zł
Proteza natychmiastowa na 4 implantach z implantami 25000 zł
Proteza natychmiastowa na 6 implantach z implantami 32000 zł
Proteza szkieletowa 3500 zł
Proteza szkieletowa na zasuwach 3500 zł + 750 zł zasuwa
Korona porcelanowa na metalu 2500 zł
Korona pełnoceramiczna na cerkonie 3500 zł
Korona tymczasowa pracownia 800 zł
Mock-up 150 zł / pkt
Finlay / olany pełnoceramiczny od 1000 zł
Szyna lecznicza zgryzowa 1400 zł
MEDYCYNA ESTETYCZNA

To dodatek naszej działalności ale bez niej nie wyobrażamy sobie przywrócenia twarzy, którą zniszczył upływ czasu, uraz, zabieg pełnej doskonałości.

Nazwa usługi Cena
Botoks 1500 zł / piętro twarzy i szyi
Botoks-bruksizm, mięśnie żwacze 1500 zł
Wypełniacze 2000 zł za ampułkę
Wycięcie zmiany skórnej / blizny / bliznowca 2000 zł
Blefaroplastyka / operacje powiek górnych lub dolnych w warunkach ambulatoryjnych 400 - 600 zł z.m.
Blefaroplastyka / operacje powiek górnych lub dolnych w warunkach szpitalnych + opłata szpitalna
Mezoterapia przy użyciu osocza PRF 1500 zł za ampułkę
Mezoterapia igłowa z wykorzystaniem preparatów strechcare, cellucare 2000 zł za ampułkę
Peelingi od 2000 zł
HIFU na twarz 1500 - 6000 zł
HIFU na szyję 1000 - 2000 zł
HIFU na dekolt 1500 - 3000 zł
HIFU na twarz + szyja + dekolt 2500 - 7000 zł
HIFU na czoło 500 - 1100 zł
HIFU na policzki 800 - 3500 zł
HIFU na podbródek 500 - 2500 zł
HIFU na żuchwę 800 - 2500 zł
HIFU na podbródek + linia żuchwy 1000 - 2000 zł
BEZDECHY SENNE

To jeden z nielicznych ośrodków, który posiada program SICAT AIR do diagnostyki bezdechów.

Nazwa usługi Cena
Płytka do leczenia bezdechów (wykonywana w BONN) 7500 zł
ORTODONCJA

Bez niej nie moglibyśmy prowadzić najtrudniejszych przypadków, które należy zoperować. Wada zgryzu implikuje wady postawy, a dzisiaj to istotny problem. Zapraszamy i oferujemy wszystkie możliwe techniki leczenia ortodontycznego, na komputerowych kończąc.

Nazwa usługi Cena
Wizyta konsultacyjna 250 zł
Wizyta kontrolna 350 zł
Aparat stały samoligatowujący się góra i dół 6500 zł
Retencja 500 zł za jeden łuk
Zdjęcie aparatu 800 zł
Awarie od 130 zł
Wykonanie retainera nakładkowego na górny łuk 600 zł brutto
Wykonanie retainera nakładkowego na dolny łuk 600 zł brutto
Retainery łuk dolny i górny razem - zestaw 1000 zł brutto
System 20 nakładek łuk górny i 20 nakładek łuk dolny (łącznie 40 nakładek): 11 000 zł brutto
FIZJOTERAPIA

Z wykorzystaniem najnowocześniejszych urządzeń pozwalających diagnozować zaburzenia w układzie stomatogmatycznym, mięśniach twarzy i szyi w rękach najlepiej wytrenowanego zespołu specjalizującego się głównie w rehabilitacji głowy i szyi w Polsce.

Nazwa usługi Cena
Rehabilitacja pacjenta po urazie twarzoczaszki od 300 zł indywidualnie
Rehabilitacja pacjenta onkologicznego (przykurcze, blizny, ślinotok) od 300 zł indywidualnie
Rehabilitacja pacjenta z artropatią SSŻ od 300 zł indywidualnie
Rehabilitacja pacjenta po operacji SSŻ (po endoprotezach SSŻ, implantach indywidualnych i po operacji ankilozy) od 300 zł indywidualnie
Elektrostymulacja mięśni twarzy / diadynamika / pole magnetyczne / biostymulacja od 300 zł indywidualnie
Masaż mięśni twarzy w tym kobido / limfatyczny od 300 zł indywidualnie
EMG do oceny stopnia przeciążenia mięśni żwaczy od 300 zł indywidualnie
Drenaż limfatyczny 480 zł
Kinesiotaping 250 zł
Terapia logopedyczna 300 zł
Terapia psychiatry dziecięcego online 300 zł

* Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do cennika w każdym czasie. Prezentowane ceny wraz z usługami mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego